Embriyolog Halil Keleşzade

Halil Keleşzade 1985 yılında Kıbrıs’da doğmuş, ilk ve orta öğrenimini Lefkoşa’ da tamamladıktan sonra 2002 yılında 20 Temmuz Fen Lisesinden mezun olmuştur. 2002 - 2006 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesinde Biyoloji eğitimi almıştır. Keleşzade, aldığı eğitim sonrası 2006 yılında Antalya Tüp Bebek Merkezinde çalışmaya başlamıştır. Androloji laboratuarı eğitimi, sperm sayımı ve morfolojisi konusunda aldığı yoğun kursların ardından embriyoloji laboratuarında embriyolog olarak görev yapmaya başlamıştır. Halil Keleşzade embriyoloji eğitiminin yanı sıra uluslar arası organize edilen vitrifikasyon (hızlı dondurma yöntemi) kursuna ayrıca Üreme Sağlıgı ve İnfertilite Derneği (TSRM), Aprupa İnsan Üreme ve Embriyoloji Derneği (ESHRE), Mddle East Fertility Society (MEFS) gibi birçok ulusal ve uluslararası kuruluştan da embriyoloji ile ilgili eğitim ve seminere katılmıştır. Bazı Keleşzade, 2010 yılından itibaren Lefkoşa Tüp Bebek Merkezi laboratuarında laboratuar sorumlusu olarak çalışmaktadır.

Embriyolog Fatma Jale Çelik

Fatma J. Çelik 1982 yılında Kıbrıs’ ta doğmuştur. Evli ve bir çocuk annesidir. 1996-1999 yılları arasında İzmir Menemen Lisesinden mezun olmuştur. 2005 yılında Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümünü başarı ile tamamladıktan sonra 2009 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 2010 yılında 6 ay, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Üremeye Yardımcı Tedavi Teknikleri Embriyoloji Laboratuvar Sorumluluğu Kursuna katılmıştır. 2014 yılında T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı ICSI eğitimi sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Çelik, üremeye yardımcı tedavi teknikleri embriyoloji laboratuvar sorumluluğu, Tıpta Araştırma ve Veri Analizi Yöntemleri Konusunda Biyoistatistik, İleri Işık Mikroskopi, Uygulamalı Temel Hücre Kültürü Teknikleri, Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama, Yardımcı Üreme Teknikleri ve Transgenik Hayvan Üretiminde Kullanılan Yöntemler Uygulamalı Eğitim kursu gibi birçok embriyoloji alanında değerli ve önemli kursa katılmıştır. Çelik, embriyoloji eğitiminin yanı sıra uluslar arası organize edilen KED, Expermed, IV. Ulusal Biyomühendislik, Histoloji-Embriyoloji, Uluslararası Katılımlı 18. Ulusal Elektron Mikroskopi, Klinik Çalışmalarda Stereolojik Yöntemler, 3. Kök Hücre Biyolojisinde Güncel Kavramlar ve Klinik Uygulamalar gibi birçok ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşların düzenlediği embriyoloji ile ilgili kongrelere ve seminerlere katılmıştır. Çelik, aldığı eğitimler sonrasında farklı yıllarda 2017 yılına kadar Lefkoşa, İzmir, İstanbul, Diyarbakır gibi birçok ilde tüp bebek merkezlerinde çalışmıştır. 2018 yılında Lefkoşa Tüp Bebek Merkezi ailesine katılmıştır.

Embriyolog Büşra Kağıtlı

Büşra Kağıtlı 1992 yılında Kıbrıs’ ta doğmuştur. 2015 yıllında Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İngilizce Biyoloji bölümünden mezun olmuştur. 2017 yılında Biruni Üniversitesinde Tıp Fakültesi Histoloji – Embriyoloji Ana Bilim Dalında, Klinik Embriyoloji, Yüksek Lisansını başarıyla tamamlamıştır. 2016 yılında Tubitak Hücre Kültürü Laboratuvarı, Lipoteikoik Asitin Kalsiyum-Silikat İçerikli Simanlar ile İnaktivayonunun Dental Pulpa Kök Hücrelerinde Hücre Ölüm Mekanizmalarına Etkisi projesine katkıda bulunmuştur. Kağıtlı, Üremeye Yardımcı Tedavi Teknikleri Embriyoloji Laboratuarı, Klinik Embriyoloji Derneği, 2. Klinik Embriyoloji Derneği Sempozyumu, T.S.R.M Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği, II. Uluslararası Expermed, ISO ISO 9001:2008 İç Tetikçi, Stratejik yönetim, Entegre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kongresi gibi alanda değerli birçok seminer ve kongreye katılarak kendini alanda geliştirmeye devam etmiştir. Kağıtlı, aldığı eğitimler sonrasında farklı yıllarda 2017 yılına kadar, Girne, Lefkoşa, İstanbul gibi birçok ilde tüp bebek merkezlerinde çalışmıştır. 2018 yılında Lefkoşa Tüp Bebek Merkezi ailesine katılmıştır.